+48 32 255 19 14 poczta@serwbit.pl

Regulamin

Regulamin

Regulamin usług serwisowych

Regulamin usług serwisowych świadczonych przez firmę Serwbit Jacek Przegendza

 1. Firma SERWBIT JACEK PRZEGENDZA dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu gwarantuje swoim klientom usługi serwisowe na wysokim poziomie.
 2. Każdy klient oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje poniższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu.
 3. Oddając sprzęt na serwis klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 /Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926/.
 4. Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu na serwis jest wydany przez pracownika firmy oryginał ZGŁOSZENIA DO NAPRAWY / PRZEGLĄDU.
 5. Oryginał ZGŁOSZENIA DO NAPRAWY / PRZEGLĄDU jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu znajdującego się na serwisie. W momencie odbioru sprzętu zgłoszenie zostaje zwrócone wystawcy. W przypadku zagubienia zgłoszenia będzie naliczona bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł netto.
 6. Firma SERWBIT JACEK PRZEGENDZA nie ponosi odpowiedzialności za nielicencjonowane oprogramowania znajdujących się na dyskach klienta.
 7. W momencie oddania sprzętu komputerowego klient powinien sporządzić kopię zapasową danych znajdujących się na dysku HDD. Firma SERWBIT nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów podczas wykonywania czynności serwisowych.
 8. Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na ZGŁOSZENIU DO NAPRAWY / PRZEGLĄDU.
 9. W przypadku wykonania naprawy części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone w momencie oddawania sprzętu na serwis. Przy braku takiego żądania części będą przekazywane do utylizacji.
 10. Czas naprawy jest uwarunkowany możliwością uzyskania odpowiednich części jak również zależny od ilości sprzętu przyjętego do naprawy na serwis. Na firmie obowiązuje zasada „kolejności zgłoszeń”.
 11. Diagnoza sprzętu oddanego do serwisu prowadzona jest wyłącznie pod kątem usterki podanej przez Klienta.
 12. Kwoty podawane przez pracowników firmy są kwotami netto do których należy doliczyć podatek VAT 23%.
 13. Serwis udziela na wszystkie usługi 3 miesięczną gwarancje.
 14. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż części elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 15. Po upływie 90 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podane dane kontaktowe, sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.